Skärmavbildning Enheter

Detekterade enheter

Här visas en översikt på alla detekterade Iop-enheter.

Av/På

Sätt på och stäng av strömmen genom att trycka på knappen till höger. Det går även att trycka på valfritt ställe på en enhet i listan (för iPhone och iPad använd två fingrar).

Indikering av strömavbrott

En grön symbol indikerar att det finns ström i eluttaget. Vid strömavbrott blir symbolen röd, och ett notis skapas i telefonen.

Enheten fortsätter att skicka data till telefonen i upp till ett par minuter efter att strömmen brutits och stänger sedan av sig.

Klockan i enheten klarar upp till ett dygn utan ström innan den nollställs.

Avkänning av sluten strömkrets

En grön symbol indikerar att inkopplad utrustning har en sluten strömkrets, dvs att t.ex strömbrytaren till en lampa är påkopplad. Om ingenting är inkopplat i uttaget eller om strömkretsen är bruten blir symbolen röd.

Status

Namn

Visar enheten namn. Det går att döpa om enheten till valfritt namn i Konfiguration.

Effekt

Visar nuvarande effektförbrukning i Watt. Strömmen stängs av och ett larm visas om effektuttaget överstiger 2300W (10A) även om strömbegränsningsfunktionen är avstängd.

Ljusstyrka

Visar omgivningens uppmätta ljusstyrka.

Energiförbrukning

Enhetens totala energiförbrukning sedan den nollställdes visas i kilowattimmar.

Enhetens temperatur

Här visas enhetens temperatur. Observera att den inte är densamma som omgivningens temperatur och är beroende av strömmen genom enheten.

För att förhindra överhettning stängs strömmen av och ett larm visas om enhetens temperatur överstiger 80C.

Aktiverade funktioner

Här visas symboler för de funktioner som är aktiverade på enheten. Se vidare i avsittet om Funktioner

Alarm

Om enheten har triggat ett alarm visas det med en återställningsknapp brevid.

Alarm (röd)

 • Hög temperatur
 • Hög ström

Varning (gul)

 • Inställningar felaktiga
 • Klocka nollställd

Information (blå)

 • Aktiv tid överskriden
 • Enheten har gjort en omstart

Konfiguration

Genom att trycka på konfigurationsknappen kommer skärmen Konfiguration att öppnas. Notera att för att kunna ändra på enhetens konfiguration krävs att telefonen är parkopplad med enheten (se avsnittet om Säkerhet).

Återställning till fabriksläge

 1. Notera den 16 tecken långa fabriksåterställningskoden på etiketten på baksidan av enheten.
 2. Sätt in enheten i väggutaget.
 3. Håll ett finger på skärmen i minst 3 sekunder på en enhet i listan och lyft sedan fingret.
 4. Skriv in fabriksåterställningskoden i inmatningsfältet som visas och tryck på Ok
 5. Alla inställningar raderas och enheten återgår till fabriksläge. Om telefonen är parkopplad till enheten kan det även vara nödvändigt att radera parkopplingen i bluetooth-inställningarna innan telefonen fungerar korrekt tillsammans med enheten igen.

Skärmavbildning Fabriksåterställning