Skärmavbildning Funktioner

Funktionsöversikt

  • Här visas en lista på samtliga funktioner samt en indikering om funktionen är aktiv eller ej på enheterna.

  • Genom att trycka på en funktion i listan visas information om den specifika funktionen.

Funktionsinfo

  • Här visas en lista på alla enheter för en specifik funktion samt en indikering om funktionen är aktiv eller ej på respektive enhet.

  • Genom att trycka på knappen till höger i listan aktiveras eller deaktiveras funktionen på en specifik enhet.

  • Genom att trycka på raden för en specifik enhet i listan visas inställningar för den aktuella funktionen på den valda enheten.

  • Om enheten inte är tillgänglig eller om någon annan funktion blockerar aktuell funktion så visas ett lås till höger om enhetsnamnet.

  • En enhet är inte tillgänglig om den är uppkopplad mot någon annan telefon samtidigt.

  • Vissa kombinationer av funktion är inte tillåtna och i listan indikeras så så fall vilken annan funktion som blockerar.

  • Om enheten inte är inom räckvidd så blir enhetens namn gråfärgat och knappen inaktiveras.

Skärmavbildning Funktioner