Skärmavbildning Veckotimer

Sätt på och stäng av strömmen på valda klockslag

Beskrivning

Markera de veckodagar som är aktuella och välj de klockslag som är aktiva genom att markera knappen ovanför respektive timer.

Ställ in tidpunkt för påkoppling och/eller avstängning.

Det är möjligt att ställa in två klockslag då strömmen ska kopplas på och två då den ska stängs av.

Exempel

Koppla in en Iop till en fönsterlampa och ställ in veckotimern så att lampan är tänd mellan kl 18 och kl 22 på vardagar.