Skärmavbildning Säkring

Strömbegränsning

Beskrivning

Om strömförbrukningen överstiger inställd nivå stänger enheten av strömmen och genererar ett larm.

För att strömmen skall kunna kopplas på igen måste larmet nollställas.

Larmet kan också nollställas genom att dra ur kontakten ut uttaget.

Iop-enheten mäter kontinuerligt strömförbrukningen som visas i diagrammet.

Ställ in maximal ström med glidkontrollen längst ned. Inställd nivå visas med den röda streckade linjen i diagrammet.

Exempel

Koppla in en laddare till en Iop och ställ in strömbegränsing på 1 Ampere.