Elsäkerhet

Observera att om denna funktion används tillsammans med utrustning som sluter strömmen med hjälp av en termostat, t.ex strykjärn, så kommer strömmen automatiskt att kopplas på när termostaten sluter kretsen.

Skärmavbildning Detektera strömbrytare

Detektera strömbrytare

Avkänning av sluten/öppen strömkrets

Iop känner av om strömbrytaren på en inkopplad utrustning, t.ex en lampa, är öppen eller sluten. När Iop känner av att strömbrytaren till lampan sluts kopplas även relätet i enheten på.

Funktionen gör det möjligt att använda lampans strömbrytare som vanligt för att t.ex tända och släcka lampan. Notera att om lampans strömbrytare är avstängd går det naturligtvis inte att tända igen enbart genom att koppla på Iop-enheten.

Ställa in känsligheten på detekteringen

Se till att den inkopplade utrustningens strömbrytare är påkopplad och tryck sedan på Scan. Iop-enheten kommer nu att automatiskt försöka hitta bästa möjliga läge för känsligheten.

Känsligheten kan även ställas in manuellt med glidkontrollen.

Nollströmsavkänning

Om strömförbrukningen sjunker till nära noll stänger funktionen av strömmen. Funktionen kan t.ex användas för att koppla ur en telefonladdare från elnätet när telefonen är fulladdad.