Skärmavbildning Fjärrstyrning

Skicka data till molnet

För att möjliggöra fjärrstyrning av Iop enheter över internet behövs en separat uppkopplad telefon eller surfplatta med appen Iop Home installerad och som fungerar som en basstation. Basstationen måste befinna sig inom räckvidd från de enheter som skall fjärrstyras och vara uppkopplad till ett nätverk med internetanslutning.

Notera att Apple är mycket restriktiva med bakgrundsexekvering av appar, vilket betyder att en iPhone eller iPad som fungerar som basstation måste ha appen i förgrunden hela tiden och inte stänga av skärmen.

Sätta upp en ny basstation

  1. Installera appen Iop Home.
  2. Välj Cloud i menyn.
  3. Tryck på ´Create´ för att registrera ett nytt molnkonto eller på ´Login´ för att logga in på ett befintligt konto.
  4. Kontots id och lösenord visas på nu på skärmen. Tryck på Show för att visa lösenordet om det är dolt.
  5. Sätt Connect to cloud i läge ´På´
  6. Sätt Send data to cloud i läge ´På´
  7. Basstationen börjar nu skicka data från Iop-enheterna till molnet.

Skärmavbildning Fjärrstyrning

Starta fjärrstyrning

Observera att för att kunna fjärrstyra Iop-enheterna måste man vara inloggad på samma molnkonto som basstationen.

Anslut till moln

  1. Tryck på Login och ange molnkontots id och lösenord.
  2. Sätt Connect to cloud i läge ´På´
  3. Telefonen börjar nu hämta data från molnet och det är möjligt fjärrstyra Iop-enheter över internet.